Giường đá muối Himalaya

    • Giường đá muối himalaya từ 12 – 50 Viên.
    • Thảm đá muối himalaya từ 10 – 50 Viên
    • Bàn Thiền đá muối himalaya từ 04 ~ 9 Viên
    • Các sản phẩm đá muối himalaya: Đá viên, đá hạt, đèn đá muối.
    Danh mục: