Dungcugoidauduongsinh.com xin kính gửi đến qúy  khách hàng thông tin tài khoản thanh toán.

Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ( viết tắt Vietcombank)

Người thụ hưởng: Phan Thị Quốc

Số tài khoản: 1021919375